1
Повећај величину слова Врати на првобитну величину слова Смањи величину слова штампај штампај

Пошаљи пријатељу

08. 12. 2012

Писмо в.д. Генералног секретара члановима

оштовани Звездаши, чланови фудбалског клуба Црвена звезда,

Обавештавамо вас да ће по други пут у 2012. години бити одржани избори за Председника ФК Црвена звезда на којима ће сви пунолетни чланови Црвене звезде са уредно плаћеном чланарином имати право гласа. Гласање ће бити одржано на само једном бирачком месту, у ЛАВ медија центру стадиона Црвена звезда у понедељак 17. и уторак 18. децембра. Такође вас обавештавамо да овога пута, за разлику од мајских избора неће бити биран састав Скупштине клуба, већ само нови Председник. Гласање ће бити могуће и електронским путем.

Време за изборне радње је смањено са 90 на десет дана и то је најбитнија промена у Правилнику о изборима. Тренутак у коме се налази Црвена звезда је изискивао овакав потез због опште познате ситуације у фудбалском клубу и неопходности избора новог Руководства Црвене звезде. Позивамо вас да се на изборе одазовете у што већем броју и да својим гласом заједно поведемо нашу Звезду у боље сутра.

У наставку вам преносимо писмо в.д. Генералног секретара Стефана Пантовића упућено свим Звездашима односно члановима клуба са правом гласа.

"На основу члана 37. Статута ФК Црвена звезда и члана 8. Правилника о изборима у ФК Црвена звезда, Генерални секретар ФК Црвена звезда дана 07.12.2012. године, члановима ФК Црвена звезда доставља следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА У ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
17. И 18. ДЕЦЕМБАР 2012.ГОДИНЕБИРАЧКО ПРАВО

Право да бира председника Клуба има сваки пунолетни члан ФК Црвена звезда који испуњава услове из чл. 8., чл. 9. и чл. 10. Статута ФК Црвена звезда.

Списак чланова је закључен даном расписивања избора и сматра се закљученим бирачким списком.

Чланови ФК Црвена звезда који се учлане у клуб после 7. децембра не могу да гласају у овом изборном циклусу.

ФК Црвена звезда ће објавити 8. децембра колико регистрованих чланова Клуба са уредно плаћеном чланарином за 2012. годину имају право да бирају Председника Клуба.

Уколико се члан ФК Црвена звезда који испуњава све услове не нађе на бирачком списку он има право све да писаним захтевом који се упућује Изборној комисији (путем поште или елетронским путем) уз доказе о испуњавању услова буде увршћен у бирачки списак, најкасније 48 сати пре почетка гласања на званичном сајту Клуба. О захтеву за за накнади упис у борачки списак одлучује Изборна комисија по хитном поступку.

Сваки члан Клуба има право да изврши увид у бирачки списак, најкасније 48 сати пре почетка гласања на званичном сајту Клуба.


ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Органи за спровођење избора су Управни одбор, изборна комисија и бирачки одбори.
Управни одбор:

 • расписује изборе;
 • стара се о регуларности спровођења избора;
 • прати примену и даје објашњења у вези са применом Правилника о изборима.

Изборна комисија:

 • образује један или више бирачких одборе и именује председнике и чланове бирачких одбора;
 • спроводи процес избора;
 • обавља друге послове предвиђене овим правилником.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене овим правилником.


КАНДИДОВАЊЕ

Кандидат за председника може да буде сваки члан Клуба који је члан најмање годину дана до тренутка закључења бирачког списка и кога предложи Управни одбор Клуба или најмање 500 чланова Клуба.

Члан Клуба може да подржи кандидатуру само једног кандидата за Председника Клуба.

Кандидатуре се подносе изборној комисији најкасније пет дана пре одржавања избора.

Пријаве садрже име, презиме, занимање кандидата, годину рођења и годину учлањења у Клуб као и кратку биографију кандидата.

 Изборна комисија пријаву кандидата одмах Управном одбору, да испита да ли кандидат испуњава услове за кандидатуру из Статута и Правилника о изборима. Управни одбор је дужан да у року од 24 сата донесе одлуку о прихватању или неприхватању кандидатуре за председника.

Услови које кандидат за председника Клуба треба да испуни су следећи:

 • да је члан Клуба најмање годину дана;
 • да је угледан члан друштва и да је познат и поштован у професији којом се бави;
 • да није осуђиван за кривична дела за која је законом, као посебан минимум казне, прописана казна затвора у трајању од 5 година или дужа казна.
 • да има искуства у руковођењу или да је угледан спортиста или спортски радник.

Изборна комисија  обавештава подносиоца пријаве да ли је кандидатура прихваћена или не у року од 24 сата од доношења одлуке.

По истеку рока за пријаву кандидата за председника, изборна комисије објављује листу кандидата за председника. Редослед кандидата се утврђује азбучним редом по презимену. На листи се налази презиме и име кандидата и занимање.

 
КАМПАЊА

Сваки кандидат за председника има право да на пригодан начин обавести чланове Клуба о свом програму и активностима.

Вођење кампање преко јавних гласила је допуштено али је кандидатима забрањено да говоре о другим кандидатима без уважавања, да их јавно вређају и омаловажавају, да их дисквалификују као недостојне за обављање функције Председника Клуба као и да коментаришу друге кандидатуре на непристојан начин. Кандидати морају да се придржавају правила која важе за наступе у јавним гласилима и у изборним материјалима које шаљу члановима. Овакво понашање сматра се грубом повредом изборне процедуре и  одбор задржава право да дисквалификује таквог кандидата.

Сваки кандидат за члана Скупштине има право да на пригодан начин обавести чланове Клуба у свом региону о својој кандидатири. 


СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Гласање за председника Клуба обавља се 17. и 18. децембра, у складу са одлуком о расписивању избора.

Гласање се врши:

 • на бирачком месту – стадион ФК Црвена звезда
 • путем електронске поште са е-маил адреса које су верификоване од стране Службе за чланство ФК Црвена звезда;

Гласање за председника Клуба обавља се од 09 – 20 сати у данима који су одређени као изборни дани, а у складу са правилима које прописује изборна комисија.

Сваки члан гласа лично.

Приликом гласања на бирачким местима члан мора да има са собом чланску карту Клуба као и идентификациони документ са сликом (личну карту, пасош или возачку дозволу).

Члан у току избора може да гласа само једном.

Гласање је тајно.

Гласачки листић за председника Клуба  садржи:

 • констатацију да се гласа за председника клуба са даном избора;
 • редни број који се ставља испред имена кандидата;
 • име, презиме и занимање кандидата за председника клуба;
 • напомену да се гласа за само једног кандидата заокруживањем редног броја.

Чланови који гласају путем електронске поште добијају електронски гласачки листић који им доставља служба за чланство ФК Црвена звезда.


УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

На основу записника са бирачких места који се достављају одмах по сачињавању, изборна комисија утврђује резултате избора.

Записник се доставља изборној комисији.

За Председника Клуба је изабран кандидат који је добио највише гласова.

Уколико је више кандидата добило исти број гласова за Председника, изабрани Председник се одређује жребом на седници Управног одбора на којој присуствују кандидати за Председника за које се врши жребање. Жребање врши најстарији изабрани члан Скупштине.

Изборна комисија има 24 сата од тренутка затварања бирачких места да саопшти резултате избора за председника Клуба.

Резлутати се утврђују тако што изборна комисија сабира гласове са бирачких места са гласовима који су пристигли електронском поштом.

Изборна комисија утврђује одлуком резултате избора за Председника клуба.

Одлука се објављује на званичном сајту и огласној табли Клуба.


ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

У случају повреде изборног права, сваки бирач, кандидат за Председника има право да поднесе приговор Изборној комисији због неправилности. Приговор се подноси у року од 24 часа, а Изборна комисија је обавезна да на приговор одговори у року од 24 часа.

Позивамо вас да се наредних дана искључиво преко Званичног гласила фудбалског клуба Црвена звезда, односно сајта www.crvenazvezdafk.com информишете о свим новим информацијама везаним за непосредне изборе за Председника ФК Црвена звезда и начину њиховог спровођења.

С поштовањем,
Стефан Пантовић
в.д. Генералног секретара"

Правилник о изборима у ФК Црвена звезда

Master Card Visa Banca Intesa Master Card Secure Code Verified by Visa