Učlani se

Banca Intesa
Master Card Visa
Ovde možete pročitati Politiku privatnosti

 

Onlajn sistem uplate članarine je implementiran u saradnji sa Banca Intesa Beograd i ima implementiranu 3D Secure tehnologiju koja podrazumeva dodatne metode autentikacije (MasterCard Secure code, Verified by VISA kupca.
Da biste se uclanili i izvrsili online uplatu morate biti ulogovani


Ulogujte se Registracija


Opšti uslovi korišćenja web strane i onlajn uplate odgovarajućih iznosa članarine

Koristeći web stranicu Članstva FK Crvena zvezda, pristajete na pravila propisana ovim Opštim uslovima korišćenja prilikom uplate odgovarajućih iznosa članarine i na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom izjavom. Korišćenjem ove web stranice, smatra se da ste neopozivo pristali na ove Opšte uslove korišćenja.

Članstvo FK Crvena zvezda zadržava pravo da u bilo koje doba, ove Opšte uslove korišćenja izmeni i dopuni u skladu sa Zakonom i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ili dopuna ovih Opštih uslova je obavezujuća od dana objavljivanja na web stranici Članstva FK Crvena zvezda i svaki korisnik web stranice je u obavezi da pre korišćenja usluga ove web stranice, Opšte uslove korišćenja pročita i upozna se sa njima.

Ograničenje korišćenja web stranice

Sadržina ove web stranice je vlasništvo FK Crvena zvezda. Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine web stranice Članstva FK Crvena zvezda a bez prethodne pisane saglasnosti Članstva FK Crvena zvezda, izuzev pregledanja ili štampanja dela web stranice isključivo za Vaše lične, nekomercijalne potrebe.

Ni pod kojim okolnostima Članstvo FK Crvena zvezda nije odgovorno niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja Članstva FK Crvena zvezda.

Pružanje ispravnih i tačnih podataka

Tokom postupka online uplate odgovarajućih iznosa članarine putem Interneta, uplatilac je dužan da pruži istinite i potpune podatke, kao i da na sva pitanja dogovori ispravno i tačno.

Članstvo FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost za unos neispravnih, nepotpunih ili netačnih informacija od strane uplatioca tokom procesa online upalte odgovarajućih iznosa članarine.

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Korišćenjem ove web stranice neopozivo pristajete da sve sporove proizašle iz ili u vezi sa korišćenjem ove web stranice ili usluga uplate odgovarajućih iznosa članarine, rešavate sporazumno sa Članstvom FK Crvena zvezda, a u slučaju da nastali spor ne može da se reši sporazumno, za rešavanje spora nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu, prema sedištu Članstva FK Crvena zvezda.

Posebno važno

Na ovom sajtu birate i aktivirate uslugu on-lajn sistema Članstva FK Crvena zvezda, a plaćanje obavljate on-lajn vašom platnom karticom. On-lajn sistem uplata odgovarajućih iznosa članarine u zavisnosti od starosne kategorije, prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

U trenutku kada pritisnete dugme 'Plaćanje' bićete prebačeni na posebnu, zaštićenu stranu sistema za plaćanje, na kojoj ćete uneti podatke o vašoj platnoj kartici. Podaci će biti provereni i ukoliko transakcija bude autorizovana, Članstvo FK Crvena zvezda će dobiti povratnu informaciju da je uplata izvršena.

Po uspešno izvršenoj uplati odgovarajućeg iznosa članarine dobićete stranu sa potvrdom o uspešnom plaćanju (isti sadržaj će vam biti poslat na Vašu e-mail adresu ili ćete biti obavešteni putem SMS servisa). Posebno obratite pažnju na nekoliko podataka koji identifikuju samu transakciju plaćanja (Identifikacija plaćanja, PAYMENT_ID, TRANSACTION_ID, AUTH_CODE) - neophodno je da ove podatke sačuvate jer bez njih nije moguće obraćanje ni Članstvu FK Crvena zvezda, ni banci u slučaju provera i reklamacija. Ako je vaša transakcija odbijena, dobićete odgovarajuću stranu sa informacijom da plaćane nije uspešno izvršeno (isti sadržaj će vam biti poslat na i-mejl adresu).

U slučaju da je autorizacija uplate odgovarajućih iznosa članarine odbijena, Članstvo FK Crvena zvezda ne može ulaziti u razloge odbijanja koji su potpuno u domenu odnosa vas kao vlasnika platne kartice i banke koja vam je karticu izdala.

U procesu plaćanja možete očekivati da odziv servera ne bude trenutan - potrebno je ponekad sačekati da se procedura završi (u ekstremnim situacijama može potrajati i do 60 sekundi). Ukoliko niste sigurni da je vaš pritisak na dugme za potvrdu plaćanja prihvaćen, svakako treba sačekati i izbegavati višestruke pritiske ili vraćanje sa Back dugmetom browser-a i ponavljanje procedure.

Reklamacije

Reklamacije na plaćanje se dostavljaju isključivo u pismenoj formi elektronskom poštom na adresu office@budideozvezde.rs ili pismonosnom pošiljkom na adresu Servis za Članstvo FK Crvena zvezda; LJutice Bogdana 1a; 11000 Beograd.

Reklamacija, pored navođenja razloga, obavezno treba da sadrži podatke o plaćanju koje ste dobili u potvrdi o uspešno izvršenom plaćanju (Identifikacija plaćanja, PAYMENT_ID, TRANSACTION_ID, AUTH_CODE). Rok za odgovor na reklamaciju od strane Servisa za Članstvo FK Crvena zvezda je 7 (sedam) radnih dana.

U slučaju prihvaćene reklamacije povraćaj novca vrši se isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. 

Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Članstvo FK Crvena zvezda štiti Vašu privatnost i koristi tehnologije koje Vam omogućavaju najbolji i siguran način korišćenja interneta. Ova izjava se odnosi na web stranicu Članstva FK Crvena zvezda i upravljanje načinom prikupljanja podataka i njihovim korišćenjem.
Koristeći web stranicu, pristajete na postupanje s podacima u skladu s ovom izjavom.

Prikupljanje ličnih podataka

Članstvo FK Crvena zvezda prikuplja lične podatke kao što su ime, prezime, kućna adresa, i-mejl adresa i telefonski broj. Članstvo FK Crvena zvezda takođe prikuplja anonimne demografske podatke koji nisu jedinstveni, kao što su godište, pol, nivo obrazovanja.

Članstvo FK Crvena zvezda takođe automatski prikuplja podatke o hard disku ili softveru Vašeg računara. Ovi podaci mogu da uključe: vašu IP adresu, tip browser-a, ime domena, vreme pristupa i adrese web stranica. Ove podatke Članstvo FK Crvena zvezda koristi da bi mogla da dobije opšte statističke podatke vezane za korišćenje web stranice.

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Članstvo FK Crvena zvezda prikuplja Vaše lične podatke i koristi ih kako bi održavala web stranicu i pružala Vam mogućnost da koristite uslugu uplate odgovarajućih iznosa članarine koje su Vam na raspolaganju. Vaši lični podaci se takođe koriste i da bi Vas informisali o aktivnostima, pravima i benefitima koji su na raspolaganju članovima FK Crvena zvezda.

Upotreba cookies

Web stranica Članstva FK Crvena zvezda koristi „cookies" da bi Vaše korišćenje interneta prilagodila Vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju provajder web stranice snima na Vaš hard disk. Cookies se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u Vaš računar. Cookies se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder web stranice u domenu u kome je cookie snimljen.

Sigurnost vaših ličnih podataka

Članstvo FK Crvena zvezda štiti Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Kad se lične informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, štite se zaštitnim kodiranjem kao što su Secure Socket Laures (SSL) i 3D Secure technology.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

  1. Pozovite naš Call Center na broj telefona: 0900 000 900 
  2. Pošaljite i-mejl na: office@budideozvezde.rs
  3. Pošaljite pismo na poštansku adresu: Servis za Članstvo FK Crvena zvezda; LJutice Bogdana 1a; 11000 Beograd
Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom onlajn uplate odgovarajućih iznosa članarine

Prilikom uplate odgovarajućih iznosa članarine poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom 128bit-nog SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najaktuelnije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje zvanični procesor platnih kartica, Banka Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni Članstvu FK Crvena zvezda i ne mogu se pohranjivati u bazu podataka Članstva FK Crvena zvezda ili koristiti u neke druge svrhe, pa samim tim Članstvo FK Crvena zvezda ne može biti odgovorno za zloupotrebu istih.